Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58512
Title: Từ giáo dục truyền thống đến giáo dục hiện đại ở khu vực Đông Nam Á vào cuối thế kỷ XX: Nghiên cứu trường hợp Indonesia và Việt Nam
Authors: Đặng Văn Chương
Keywords: Giáo dục truyền thống
Giáo dục hiện đại
Khu vực Đông Nam Á
Thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
Indonesia
Việt Nam
Abstract: Giáo dục ở khu vực Đông Nam Á nói chung và ở Indonesia, Việt Nam nói riêng đã có quá trình phát triển và biến đổi từ giáo dục truyền thống sang giáo dục hiện đại. Quá trình thiết lập nền giáo dục hiện đại từ các nước phương Tây như "luồng gió mới" thổi vào Đông Nam Á từ nửa sau thế kỷ XIX. Từ đó, nền giáo dục truyền thống mang đậm yếu tố "tôn giáo" ở Indonesia và Việt Nam, từng bước "hiện đại hoá" theo mô hình phương Tây. Điểm chung trong chính sách giáo dục của Hà Lan tại thuộc địa Indonesia, Pháp tại thuộc địa Việt Nam đều thực hiện nhiều lần cải cách giáo dục để chuyển đổi từng bước giáo dục truyền thống sang nền giáo dục hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các lĩnh vực khác nhau trong xã hội thuộc địa. Đó cũng là cơ sở vững chắc cho nền giáo dục hiện nay ở hai nước Indonesia và Việt Nam. Bài viết tập trung nghiên cứu quá trình chuyển đổi đó ở Indonesia và Việt Nam vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Đông Nam Á số 4 (241) năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA4.20.Gduc truyen thong_Gduc hien dai_ĐNA_Indonesia_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.