Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58531
Title: Công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại Việt Nam
Authors: Nguyễn Huỳnh Anh, Bùi Thị Mỹ Hương
Keywords: Công nhận và cho thi hành
Bản án
Quyết định dân sự
Tòa án nước ngoài
Abstract: Công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài không phải là vấn đề mới trong tố tụng dân sự các nước cũng như Việt Nam, vì vai trò của hoạt động này luôn là cần thiết để việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự trong các mối quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Trong bài viết này, tác giả sẽ dựa trên pháp luật hiện hành phân tích một số vấn đề pháp lý quan trọng để làm nổi bật một số mặt hạn chế của hoạt động này, từ đó đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện chế định công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại Việt Nam.
Issue Date: 2019-07-28
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Công thương
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Công nhận và cho thi hành bản án_TCCT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 455,56 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.