Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58537
Title: Cải cách tư pháp ở Indonesia
Authors: Hồ Thị Thành
Keywords: Cải cách tư pháp
Indonesia
Abstract: Sau khi chế độ Trật tự Mới sụp đổ, vấn đề cải cách tư pháp trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc cải cách chính trị theo hướng dân chủ ở Indonesia. Cải cách tư pháp được thực hiện qua việc thiết lập thêm Tòa án Hiến pháp đặc biệt, áp dụng cơ chế tự quản lý hành chính, thay đổi cơ chế tuyển chọn và bổ nhiệm các thẩm phán, ban hành các quy định về tính minh bạch và giải trình trong hoạt động của cơ quan tư pháp. Nhờ đó, cơ quan tư pháp Indonesia trở nên độc lập hơn, đồng thời tính minh bạch và trách nhiệm trong hoạt động tư pháp được cải thiện trong thực tế. Dù hoạt động của cơ quan tư pháp Indonesia cho đến nay còn nhiều hạn chế, song những cải cách này đã đóng góp nhất định vào việc thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa ở Indonesia.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 6 (243) năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA6.20.Cai cach tu phap o Indonesia.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.