Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58540
Title: Một số đặc trưng trong thương mại biên giới Ấn Độ - Myanmar
Authors: Trần Ngọc Diễm, Đặng Thu Thủy
Keywords: Đặc trưng
Thương mại
Ấn Độ
Myanmar
Abstract: Ấn Độ và Myanmar có sự gần gũi về mặt địa lý nhờ vào đường biên giới dài trên đất liền và biên giới trên tuyến vận tải biển lớn của Ấn Độ. Với sự phát triển năng động của hai nền kinh tế tương ứng với những thay đổi trong chế độ chính trị của cả hai nước, thương mại biên giới Ấn Độ - Myanmar đã có những bước phát triển mới, đóng góp những ý nghĩa mới cho quan hệ kinh tế hai bến. Bài nghiên cứu tập trung vào cả hai phân tích các số liệu về giá trị thương mại biên giới song phương do Bộ Thương mại của Myanmar và Chính phủ Ấn Độ công bố chính thức. Bài viết dựa trên các tài liệu thứ cấp trên để liệt kế và phân tích các đặc trưng của thương mại biên giới Ấn Độ - Myanmar tạo ra những thách thức trong quá trình phát triển thương mại biên giới giữa hai nước.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 6 (243) năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA6.20.Dac trung trong thuong mai bien gioi An Do_Myanmar.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.