Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58543
Title: Ảnh hưởng của văn hóa Đông Sơn tới các nền văn hóa kim khí ở Đông Nam Á hải đảo
Authors: Trình Năng Chung
Keywords: Văn hóa
Đông Sơn
Văn hóa kim khí
Đông Nam Á hải đảo
Abstract: Bài viết tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa Đông Sơn tới các nền Đông Nam Á hải đảo. Tài liệu khảo cổ học đã ghi nhận Đông Nam Á hải đảo bước vào thời đại đồng thau-sắt sớm muộn hơn các cư dân Đông Nam Á lục địa, vào khoảng từ 500 năm đến 200 năm trước Công nguyên (tr.CN). Qua nghiên cứu cho thấy nhiều đợt giao lưu giữa văn hóa Đông Sơn với Đông Nam Á hải đảo, trong đó những đợt diễn ra vào khoảng thế kỷ III-II tr.CN, cư dân Đông Sơn đã mang những phẩm đồ đồng, nổi bật là trống đồng đi giao lưu với các vùng đất khác theo hình thức trao đổi hàng hóa. Tuyệt đại đa số các trống đồng Heger tìm thấy trên vùng hải đảo Indonesia, Malaysia, Timor Letes đều là những trống Đông Sơn muộn xuất phát từ quê hương văn hóa Đông Son. Sự lan tỏa của trống đồng Đồng Sơn một mặt minh chứng minh cho sự ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Đông Sơn ở Đông Nam Á, mặt khác trống đồng được xem như những biểu tượng quyền lực và gắn với sự hình thành nhà nước sớm ở Đông Nam Á.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 5 (242) năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA5.20.VHoa dong son_van hoa kim khi_ĐNA hai dao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 18,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.