Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58746
Title: Bất cập về bảo lãnh ngân hàng trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và giải pháp hoàn thiện
Authors: Hoàng Việt Trung
Keywords: Nhà ở
Thuê mua nhà ở
Bảo lãnh ngân hàng
Dân chủ
Pháp luật
Abstract: Bài viết đi sâu nghiên cứu để chỉ ra một số mâu thuẫn về nội dung các quy định bảo lãnh ngân hàng trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định về bảo lãnh ngân hàng trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai ở nước ta hiện nay.
Issue Date: 2020-11
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và pháp luật tháng 11, năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL.CD.11.20.Blanh ngan hang_nha o_giai phap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,18 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.