Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58822
Title: Một số kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về giải quyết các vụ án tham nhũng
Authors: Vũ Văn Giang
Keywords: Tham nhũng
Vụ án tham nhũng
Quy định của pháp luật
Dân chủ
Pháp luật
Abstract: Qua thực tiễn triển khai biện pháp, cơ chế, chính sách pháp luật về đấu tranh phòng chống tham nhũng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập gây ảnh hưởng đến hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, cần có các giải pháp đồng bộ, quyết liệt.
Issue Date: 2020-11
Type: Bài trích
Extent: 08 trang, pdf
Method: Tạp chí Kiểm sát số 19/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • KS19.20.Kien nghi_de xuat_PLuat_Vu an tham nhung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.