Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58907
Title: Báo cáo tiếp thu, giải trình về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
Authors: Ủy ban thường vụ Quốc hội
Keywords: Báo cáo
Ngân sách nhà nước
2015
Dự toán ngân sách
2016
Khóa XIII
Kỳ 11
990/BC-UBTVQH13
Abstract: Báo cáo tiếp thu, giải trình về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và Dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 (Số: 990/BC-UBTVQH13). Báo cáo được Uỷ ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội ngày 10/11/2015 gồm các nội dung: 1. Đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2015; 2. Về dự toán NSNN năm 2016; 3. Về sử dụng vốn TPCP còn dư của dự án quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.
Issue Date: 2015-11-10
Type: Báo cáo
Extent: 9 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ 11 (từ ngày 21/03/2016 đến ngày 12/04/2016)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 990-BC_UBTVQH_Ky11khoa13_gtrinh, tiep thu thhien NSNN 2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 437,8 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.