Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/58913
Title: Phòng, chống tham nhũng trong hoạch định chính sách công
Authors: Bùi Huy Khiển
Keywords: Chính sách công
Phòng chống tham nhũng
Tham nhũng
Hoạch định chính sách công
Tham nhũng chính sách
Trục lợi
Abstract: Bài viết tập trung phân tích, nhận diện các biểu hiện của tham nhũng chính sách, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phòng, chống tham nhũng trong hoạch định chính sách ở nước ta hiện nay.
Issue Date: 2020-12
Type: Bài trích
Extent: 05 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước số 299, tháng 12/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.