Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59015
Title: Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế 6 tháng: Từ Covid-19 đến biến đổi khí hậu
Authors: Ngân hàng thế giới
Keywords: Kinh tế
Tình hình kinh tế
2020
Covid-19
Môi trường
Kinh tế - xã hội
Biến đổi khí hậu
Abstract: Báo cáo gồm 2 phần chính: Phần 1: Những diễn biến kinh tế gần đây và triển vọng. Phần này điểm lại những kết quả kinh tế gần đây của Việt Nam và bàn về triển vọng trong ngắn hạn cũng như dài hạn của nền kinh tế. Phần 2: Covid-19 để lại những bài học nào có thể áp dụng cho thách thức về biến đổi khí hậu và môi trường của Việt Nam. Phần 2 của báo cáo gồm: Thành công về kinh tế mà Việt Nam có được trong một phần tư thế kỷ qua phải đánh đổi bằng tổn thất về nguồn tài nguyên thiên nhiên; lý do tại sao Việt Nam - như nhiều quốc gia khác - chưa khẩn trương hành động để vượt qua những thách thức về thiên tai và khí hậu, cho dù nhận thức về tầm quan trọng của vấn đề này đang ngày càng tăng; đằng sau việc triển khai thực hiện thành công các biện pháp liên quan đến COVID-19 tại Việt Nam; bằng cách đề xuất làm thế nào để những bài học đúc rút từ các chính sách ứng phó với COVID-19 có thể giúp Việt Nam xử lý tốt hơn những thách thức về khí hậu và môi trường.
Issue Date: 2020-12
Type: Bài trích
Extent: 68 trang, pdf
Method: Ngân hàng thế giới, tháng 12/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Ngân hàng thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế 6 tháng_NHTG.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,75 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.