Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59127
Title: Điều kiện để quyền đòi nợ được làm tài sản thế chấp theo pháp luật Việt Nam
Authors: Lê Trọng Dũng
Keywords: Quyền đòi nợ
Tài sản
Pháp luật Việt Nam
Thế chấp quyền đòi nợ
Định giá quyền đòi nợ
Abstract: Xác định quyền đòi nợ làm tài sản thế chấp là vấn đề quan trọng được đặt ra trong quá trình xác lập, thực hiện biện pháp thế chấp quyền đòi nợ. Giải quyết vấn đề này sẽ có tác dụng tạo thuận lợi cho các bên khi tham gia xác lập, thực hiện biện pháp thế chấp quyền đòi nợ, qua đó hạn chế được các rủi ro và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên. Bài viết đã nêu ra những điều kiện để quyền đòi nợ trở thành tài sản thế chấp theo pháp luật Việt Nam hiện hành.
Issue Date: 2020-10-10
Type: Bài trích
Extent: 08 trang, pdf
Method: Tạp chí Kiểm sát số 20, năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • KS20.20.Quyen doi no lam tai san the chap_PL VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.