Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59159
Title: Tối Thượng Hiến Pháp 2013
Authors: Tô Văn Hòa
Keywords: Nhà nước pháp quyền
Hiến pháp năm 2013
Tối thượng của Hiến pháp
Thượng tôn pháp luật
Abstract: Thượng tôn pháp luật là một thuộc tính không thể thiếu và là yếu tố cốt lõi nhất của bất cứ mô hình nhà nước pháp quyền (NNPQ) nào cho dù là mô hình trong lý luận hay mô hình trong thực tiễn. Một đất nước không thể có NNPQ đúng nghĩa nếu trên đất nước đó không có sự thượng tôn pháp luật mà trước tiên là tính tối thượng của Hiến pháp. Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam đã có những quy định mới thể hiện được sự phát triển khá rõ nét trong tư tưởng và trong nhận thức về tính tối thượng của Hiến pháp và thượng tôn pháp luật ở Việt Nam.
Issue Date: 2020-08-19
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 11 (411), tháng 6/2020
Right: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.11.2020.toithuonghienphap2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 661,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.