Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/59171
Title: Thực trạng và những định hướng, đề xuất quản lý, bảo đảm an sinh xã hội cho lao động di cư tại Việt Nam
Authors: Nguyễn Hiền Phương
Keywords: Di cư
An sinh xã hội
Lao động di cư
Abstract: |Tác giả tham luận đưa ra phân tích những thực trạng vềquản lý, đảm bảo an sinh xã hội cho lao động di cư.Từ đó có định hướng và đưa ra một số kiến nghị vềquản lý và đảm bảo an sinh xã hội đối với lao động di cư tại Việt Nam.
Issue Date: 2023
Type: Tài liệu tham khảo
Format: pdf
Extent: 12 tr.
Source: Hội thảo
Right: Trường Đại học Luật Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.