Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59184
Title: Áp dụng giải thích phát triển trong giải thích một số quy định của tổ chức thương mại thế giới và lưu ý đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn Ngọc Hà
Keywords: Công ước Viên 1969
Luật Điều ước quốc tế
Tổ chức Thương mại thế giới
Giải thích phát triển
Abstract: Bài viết này tập trung làm rõ một số vấn đề lý thuyết chung về giải thích phát triển, phân tích việc áp dụng giải thích phát triển trong giải quyết tranh chấp tại Tổ chức Thương mại thế giới và rút ra một số lưu ý cho Việt Nam.
Issue Date: 2020
Type: Bài trích
Extent: 15 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 11(391) năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • NNPL11.20.Giai thich_to chuc TMTG_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 29,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.