Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59197
Title: Lý luận về thiết chế văn hóa, thể thao và kinh nghiệm xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao của một số quốc gia trên thế giới
Authors: Lương Huyền Thanh
Keywords: Thiết chế văn hóa
Thể thao
Abstract: |Tác giả trình bày một số vấn đề lý luận về thiết chế văn hóa, thể thao và kinh nghiệm xây dựng, phát triển thiết chế văn hóa, thể thao của một số quốc gia trên thế giới.
Issue Date: 2023
Type: Tài liệu tham khảo
Format: pdf
Extent: 17 tr.
Right: Viện Văn hóa và Phát triển
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • BVCG- Luong Huyen Thanh- Ly luan va thiet che-2023-VuVHGD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 325,43 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.