Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/59206
Title: Bảo tồn các giá trị văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số - nền tảng để phát triển du lịch bền vững
Authors: Ngô Thị Châu Giang
Keywords: Bảo tồn
Đồng bào dân tộc thiểu số
Dân tộc thiểu số
Du lịch
Du lịch bền vững
Abstract: |Bảo tồn các giá trị văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số - nền tảng để phát triển du lịch; trị văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số nền tảng để phát triển du lịch
Issue Date: 2023
Type: Tài liệu tham khảo
Format: pdf
Extent: 11 tr.
Source: Chuyên gia nghiên cứu chuyên đề về lĩnh vực du lịch
Right: Ủy ban Dân tộc
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • BVCG_Ngo Thi Chau Giang_Bao ton gia tri van hoa_2023_VuVHGD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 295,6 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.