Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59217
Title: Nghiên cứu mối quan hệ của đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định
Authors: Ngô Thị Thanh Thúy
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Tăng trưởng kinh tế
Bình Định
FDI
Abstract: Luận án đã xây dựng khung phân tích về mối quan hệ của FDI và tăng trưởng kinh tế làm cơ sở vững chắc cho mô hình nghiên cứu. Đặc biệt, là đưa vào mô hình các biến tương tác với FDI để xác định yếu tố địa phương (đóng vai trò năng lực hấp thụ) trong mối quan hệ này. Kết quả nghiên cứu cho thấy 2 yếu tố điều kiện có vai trò then chốt là vốn nhân lực và cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, chất lượng thể chế và năng lực hấp thụ của doanh nghiệp trong nước cũng đóng vai trò quan trọng trong hấp thụ nguồn vốn FDI.
Advisor: Lê bảo, Nguyễn Hiệp
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 200 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1. NGO THI THANH THUY - Toan van LA.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,99 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2. NGO THI THANH THUY- Tom tat LA Tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 900,24 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3. NGO THI THANH THUY - Tom tat LA Tieng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 940,58 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4. NGO THI THANH THUY- Dong gop moi Tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 415,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5. NGO THI THANH THUY- Dong gop moi Tieng anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 402,34 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.