Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59219
Title: Phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam - thực trạng và những vấn đề đặt ra
Authors: Lương Huyền Thanh
Keywords: Công nghiệp văn hóa
Văn hóa
Abstract: |Nam - thực trạng và những vấn đề; văn hóa ở Việt Nam thực trạng và những vấn đề
Issue Date: 2023
Type: Tài liệu tham khảo
Format: pdf
Extent: 12 tr.
Source: Chuyên gia nghiên cứu chuyên đề về lĩnh vực văn hóa
Right: Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • BVCG_Luong Huyen Thanh_Phat trien cong nghiep van hoa_2023_VuVHGD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 283,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.