Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59234
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tìm kiếm thông tin trực tuyến khi mua sắm của người tiêu dùng Việt Nam
Authors: Bạch Thanh Phong
Keywords: Tìm kiếm thông tin trực tuyến
Mua sắm
Việt Nam
Người tiêu dùng
Thông tin trực tuyến
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu là xác định các yếu tố ảnh hưởng hành vi tìm kiếm thông tin trực tuyến khi mua sắm, mức độ ảnh hưởng, vai trò của từng yếu tố cũng như mối quan hệ giữa các yếu tố này đến hành vi tìm kiếm thông tin trực tuyến khi mua sắm. Trên cơ sở đó đề xuất một số hàm ý quản trị giúp các doanh nghiệp có thể vận dụng trong thiết kế các kế hoạch kinh doanh, marketing và truyền thông nhằm ảnh hưởng quyết định mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng. Để thực hiện mục tiêu trên, phương pháp nghiên cứu hỗn hợp được sử dụng với nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.
Advisor: Nguyễn Văn Tân, Trần Đăng Khoa
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 273 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Lạc Hồng
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
 • LATS_BachThanhPhong.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 9,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan an - VN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,43 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat luan an - EN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Abstract - VN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 232,58 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Abstract - EN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 132,61 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thong tin luan an -VN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 207,87 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trang thong tin luan an -EN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 150,22 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.