Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59624
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV. Sáng ngày 24/03/2021
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá XIV
Kỳ họp thứ mười một
Khai mạc kỳ họp
Báo cáo công tác
Chủ tịch nước
2016-2021
Abstract: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV. Sáng ngày 24/03/2021, Quốc hội họp phiên trù bị; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp và Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIV của Quốc hội; Xem phim: “Quốc hội khóa XIV: Những thành tựu và dấu ấn nổi bật”; Quốc hội nghe: Báo cáo: Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước; Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung.
Issue Date: 2021-03-24
Type: Bản thông tin
Extent: 02 trang, pdf
Method: Kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBan24.03.2021s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 290,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.