Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59690
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV. Sáng ngày 01/04/2021.
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá XIV
Kỳ họp thứ mười một
Phó Chủ tịch Quốc hội
Báo cáo công tác
2016-2021
Abstract: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV. Sáng ngày 01/04/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín; Thảo luận ở hội trường về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Kiểm toán nhà nước; Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội . Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung.
Issue Date: 2021-04-01
Type: Bản thông tin
Extent: 08 trang, pdf
Method: Kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBan01.04.2021s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 336,76 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.