Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59705
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV. Sáng ngày 30/03/2021
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá XIV
Kỳ họp thứ mười một
Báo cáo công tác
2016-2021
Tòa án nhân dân tối cao
Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia
Hội đồng bầu cử quốc gia
Abstract: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV. Sáng ngày 30/03/2021, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung.
Issue Date: 2021-03-30
Type: Bản thông tin
Extent: 36 trang, pdf
Method: Kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBan30.03.2021s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 510,64 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.