Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59706
Title: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV. Sáng ngày 26/03/2021
Authors: Quốc hội
Keywords: Biên bản gỡ băng
Gỡ băng kỳ họp
Quốc hội khoá XIV
Kỳ họp thứ mười một
Báo cáo công tác
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Hội đồng Dân tộc
Ủy ban của Quốc hội
Abstract: Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV. Sáng ngày 26/03/2021, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì điều hành nội dung.
Issue Date: 2021-03-26
Type: Bản thông tin
Extent: 42 trang, pdf
Method: Kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp

Files in This Item:
Thumbnail
  • BienBan26.03.2021s.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 542,28 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.