Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59757
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định và quyết định sử dụng thẻ ngân hàng: Nghiên cứu thực tiễn tại Việt Nam
Authors: Phạm Nguyễn Thị Hoàng Hoa
Keywords: S dụng thẻ ngân hàng
Thẻ ngân hàng
Ngân hàng
Abstract: Nghiên cứu đã chỉ ra các nhóm biến số quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến ý định sử dụng thẻ ngân hàng của người tiêu dùng tại Việt Nam, cụ thể: Cảm nhận rủi ro, chính sách pháp luật, chính sách marketing, chất lượng dịch vụ, ảnh hưởng xã hội, Cảm nhận hữu ích và dễ sử dụng. Tất cả các biến điều tác động cùng chiều tới “Ý định sử dụng thẻ”, trong đó biến số “Cảm nhận rủi ro” tác động mạnh nhất (hệ số beta chuẩn là 0.346). Đối với quyết định sử dụng thẻ ngân hàng tại Việt Nam, nghiên cứu cho thấy biến số “Ý định sử dụng thẻ” có ảnh hưởng trực tiếp đến “Quyết định sử dụng thẻ” với mức độ tác động là 0.314, nghĩa là ý định sử dụng thẻ tăng 1 đơn vị thì quyết định sử dụng thẻ tăng 0.314 đơn vị.
Advisor: Lê Dân, Đường Thị Liên Hà
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 234 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Đà Nẵng
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • PHAM NG THI HOANG HOA. Toan van luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PHAM NG THI HOANG HOA.Tóm tắt tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 819,59 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PHAM NG THỊ HOANG HOA.Tóm tắt tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 677,34 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PHAM NG THI HOANG HOA.Trích yếu luận án Anh - Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 683,59 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PHAM NG THI HOANG HOA.Đóng góp mới của luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 329,57 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.