Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59818
Title: Việt Nam trong tầm nhìn chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ.
Authors: Nguyễn Ngọc Mạnh
Keywords: Việt Nam
Chiến lược Ấn Độ Dương
Thái Bình Dương
Mỹ
Abstract: Bài viết đề cập đến sự thay đổi trong tư duy chiến lược của Mỹ; Việt Nam trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ; một số hàm ý và chính sách.
Issue Date: 2020-02
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và Chính trị thế giới số 02(286) năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Chính trị thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCTTG2.20.VNam trong tam nhin chien luoc TBD_A Do Duong_My.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.