Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59878
Title: Sự không đồng bộ giữa nội dung một số quy định trong Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015 và giải pháp hoàn thiện
Authors: Lê Huỳnh Tấn Duy
Keywords: Hình sự
Bộ luật tố tụng hình sự
Không đồng bộ giữa nội dung
Quá trình tố tụng
Abstract: Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 chính thức có hiệu lực pháp luật vào ngày 01/01/2018, sau hơn hai năm thực hiện đã cho thấy có một số quy định điều chỉnh cùng vấn đề, nhưng không tương thích, thậm chí, mâu thuẫn với nhau. Điều này gây khó khăn, lúng túng cho cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng trong thực tiễn thực hiện pháp luật tố tụng hình sự (TTHS). Bài viết trình bày, phân tích một số quy định không đồng bộ trong BLTTHS năm 2015 và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung.
Issue Date: 2021-02
Type: Bài trích
Extent: 07 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 4 (kỳ II tháng 2/2021)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.