Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59882
Title: Quy định tạm ngừng phiên tòa tại Điều 259 Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015 - Một số vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện
Authors: Lê Thị Nga
Keywords: Dân sự
Bộ luật tố tụng dân sự
Điều 259
Tạm ngừng phiên tòa
Vướng mắc
Kiến nghị
Abstract: Bài viết nghiên cứu quy định về tạm ngừng phiên tòa dân sự tại Điều 259 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, phân tích một số hạn chế, bất cập và kiến nghị hoàn thiện.
Issue Date: 2021-02
Type: Bài trích
Extent: 05 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 4 (kỳ II tháng 2/2021)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.