Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59901
Title: Nghiên cứu sử dụng xơ da phế thải và xơ dệt để chế tạo vật liệu cao su compozit ứng dụng làm tấm trải sàn
Authors: Lê Thúy Hằng
Keywords: Xơ da phế thải
Xơ dệt
Vật liệu cao su compozit
Tấm trải sàn
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích và đánh giá điều kiện chế tạo vật liệu tổ hợp polyme compozit xơ da/cao su đã xác định được: - Sử dụng cao su nền là NBR để tiến hành chế tạo vật liệu cùng xơ da thuộc phế thải. - Loại xúc tiến là TBBS với hàm lượng 0,7 pkl là loại xúc tiến phù hợp để lưu hoá sản phẩm. - Chế độ phối trộn: Hệ số điền đầy 0,85; nhiệt độ trộn 130ºC là các thông số tối ưu để gia công vật liệu. - Nhiệt độ lưu hoá 150ºC là mức nhiệt phù hợp để tiến hành lưu hoá vật liệu compozit xơ da/NBR.
Advisor: Đoàn Anh Vũ, Nguyễn Phạm Duy Linh
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 165 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • LATS-LeThuyHang-Final.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,05 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tomtat LATS LeThuyHang.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin đưa lên Web (TV).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 173,74 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin đưa lên Web (TA).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 52,93 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.