Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59902
Title: Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu nguy cơ mất ATVSLĐ tại các mỏ đá khu vực Bắc Trung Bộ
Authors: Nguyễn Anh Thơ
Keywords: Giải pháp
Giảm thiểu nguy cơ
An toàn vệ sinh lao động
Bắc Trung bộ
Mỏ đá
Abstract: Công nghệ khai thác là yêu tố cơ bản ảnh hưởng đến công tác an toàn vệ sinh lao động trên các mỏ khai thác đá làm vật liệu xây dựng. Đánh giá rủi ro là việc cần thiết nhằm tăng cường công tác đảm bảo ATVSLĐ và phát triển bền vững đối với các mỏ đá khai thác đá làm VLXD. Việc xây dựng và lượng hóa các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ATVSLĐ trong hoạt động khai thác đá là cơ sở để xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ ATVSLĐ và sự cần thiết phải đưa vào trong hoạt động quản lý ATVSLĐ và kiểm toán an toàn. Luận án đã đánh giá được tổng quan công tác ATVSLĐ trong hoạt động khai thác đá ở Khu vực Bắc Trung bộ; đề xuất các giải pháp, mô hình giảm thiểu nguy cơ mất ATVSLĐ và phòng ngừa TNLĐ, BNN và Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ ATVSLĐ và áp dụng tại một số mỏ.
Advisor: Vũ Đình Hiếu, Mai Thế Toản
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 223 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • Toan van LATS Nguyen Anh Tho.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,57 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat LATS T.Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 682,51 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom tat LATS T.Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 397,52 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin tom tat ve KL moi cua LATS.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 141,09 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.