Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59906
Title: Một số ý kiến về việc áp dụng quy định tại Điều 124 Bộ luật Hình sự năm 2015 và kiến nghị hoàn thiện
Authors: Lê Anh Tuấn
Keywords: Điều 124
Bộ luật Hình sự
Vứt bỏ con mới đẻ
Giết con mới đẻ
Abstract: Trong Bộ luật Hình sự năm 2015, Điều 124 quy định về tội giết hoặc vứt con mới đẻ một cách cụ thể hơn, khắc phục được cơ bản những vướng mắc, bất cập khi xử lý hành vi giết con mới đẻ tại Điều 94 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Trong bài viết, tác giả sẽ tập trung phân tích, đánh giá về những hạn chế, tồn tại trong quy định về tội danh này, từ đó đưa ra kiến nghị hoàn thiện cụ thể.
Issue Date: 2021-02
Type: Bài trích
Extent: 06 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 3 (kỳ I tháng 2/2021)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.