Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/59929
Title: Một số vấn đề vướng mắc trong việc định tội và định khung hình phạt đối với một số tội xâm phạm sở hữu
Authors: Phạm Minh Tuyên
Keywords: Sở hữu
Xâm phạm sở hữu
Tội xâm phạm sở hữu
Định khung hình phạt
Bộ luật Hình sự năm 2015
Abstract: Bài viết đề cập tới một số điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 về các tội xâm phạm sở hữu, từ đó, phân tích những vướng mắc về an toàn xã hội, tài sản di vật, cổ vật,... và kiến nghị những giải pháp để hoàn thiện.
Issue Date: 2021-01
Type: Bài trích
Extent: 05 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân số 2 (kỳ II tháng 1/2021)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.