Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60025
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorVũ Nhật Quang-
dc.date.issued2020-12-
dc.date.issued2021-03-31-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60025-
dc.description.abstractBài viết phân tích vai trò của Nhà nước Singapore trong, tạo lập thể chế (năng lực quản trị) nhà nước. Thể chế nhà nước được xem là nhân tố tạo nên thành công của Singapore. Nhà nước Singapore tạo lập thể chế được thể hiện trêu các phương diện: i) Thiết lập thể chế hành chính hiệu quả; ii) Xây dựng thể chế chính trị vững mạnh; iii) Tạo lập thể chế kinh tế phù hợp. Cuối cùng bài viết đưa ra một số đánh giá những điểm mạnh trong điều hành của nhà nước Singapore và khẳng định bốn nguyên tắc lý giải cho "nhà nước có chất lượng" ở Singapore mà các quốc gia khác cần học tập.-
dc.format.extent08 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giớivi
dc.subjectVai trò Nhà nướcvi
dc.subjectThể chếvi
dc.subjectTạo lập thể chếvi
dc.subjectSingaporevi
dc.subjectChính trịvi
dc.titleVai trò của Nhà nước trong tạo lập thể chế ở Singaporevi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới số 12(296) tháng 12/2020-
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.