Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60029
Title: Những yêu cầu đảm bảo giá trị pháp lý và thời điểm có hiệu lực của văn bản công chứng
Authors: Nguyễn Mạnh Cường, Đỗ Quốc Dũng
Keywords: Công chứng
Văn bản công chứng
Hiệu lực
Giá trị pháp lý
Hợp đồng
Abstract: Văn bản công chứng là hợp đồng, giao dịch, bản dịch đã được công chứng viên chứng nhận theo quy định của luật công chứng. Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng, có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan và có giá trị chứng cứ. Bài viết phân tích những yêu cầu nhằm đảm bảo giá trị pháp lý, hiệu lực của văn bản công chứng và đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về giá trị pháp lý và thời điểm có hiệu lực của văn bản công chứng là giao dịch dân sự.
Issue Date: 2020-10
Type: Bài trích
Extent: 05 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 01/2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.