Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60096
Title: Đưa người không bị nghiện đi cai nghiện bắt buộc thì xử lý thế nào?
Authors: Thanh Hải
Keywords: Cai nghiện
Cai nghiện bắt buộc
Không bị nghiện
Ma túy
Abstract: Đưa người bị nghiện đi cai nghiện bắt buộc là một trong những biện pháp được áp dụng thường xuyên với các vụ việc có yếu tố ma túy trên thực tiễn. Tuy nhiên, có trường hợp phát sinh việc lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc là hồ sơ khống, giả mạo tài liệu, giấy tờ không đúng trình tự, thủ tục, không đúng đối tượng theo quy định pháp luật,... Bài viết đã lấy ví dụ cụ thể về trường hợp có thể xảy ra và những quan điểm xử lý trong trường hợp đưa người không bị nghiên đi cai nghiện bắt buộc.
Issue Date: 2020-11
Type: Bài trích
Extent: 02 trang, pdf
Method: Tạp chí Kiểm sát số 21, năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • KS20.20.Dua nguoi khong bi nghien_di cai nghien bat buoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.