Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60334
Title: Một số nhân tố thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo trên thế giới hiện nay
Authors: Nguyễn Hồng Thu
Keywords: Nhân tố
Phát triển
Năng lượng
Thế giới
Abstract: Tài liệu đề cập đến thực trạng phát triển năng lượng tái tạo trên thế giới hiện nay; các nhân tố thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo trên thế giới hiện nay; những thách thức đối với phát triển năng lượng tái tạo hiện nay.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới số 7(291) 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCTTG7.20.Phat trien nang luong tai tao_TGioi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.