Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60446
Title: Đông Nam Á hợp tác nhằm bảo đảm an ninh mạng trong bối cảnh hiện nay
Authors: Thái Văn Long, Nguyễn Thị Minh Thảo
Keywords: Đông Nam Á
An ninh mạng
Abstract: Cộng đồng ASEAN hiện có khoảng 370 triệu trên tổng số hơn 630 triệu người sử dụng internet và số người dùng mạng vẫn tiếp tục tăng cao. Vấn đề an ninh mạng đã và đang là mối quan tâm của các thành viên nói riêng và khu vực nói chung. Trên lĩnh vực này, các nước ASEAN bị đánh giá là chưa theo kịp các quốc gia phát triển khác trên thế giới. Đòi hỏi cấp thiết đối với khu vực Đông Nam Á là phải cộng tác chặt chẽ với nhau trong việc đảm bảo an ninh mạng cho toàn khu vực, ứng phó kịp thời với các thách thức để xây dựng một không gian mạng an toàn đáp ứng nhu cầu phát triển và lợi ích cho tất cả các quốc gia.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 3 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT3.20.Dong Nam A hop tac bao dam an ninh mang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.