Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60503
Title: Biến đổi quy mô và cơ cấu di dân của đồng bào các dân tộc thiểu số từ đổi mới đến nay
Authors: Nguyễn Đình Tấn
Keywords: Quy mô
Cơ cấu
Di dân
Đồng bào dân tộc thiểu số
Abstract: Từ đổi mới đến nay, cùng với nhiều biến đổi to lớn trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, di dân các dân tộc thiểu số (DTTS) củng có nhiều biến đổi về quy mô và cơ cấu di dân theo các DTTS đã có dòng khác nhau. Sự biến đổi trong quy mô và cơ cấu di dân của các đóng góp tích cực cho bản thân người di dân và sự phát triển của nơi đến, nhưng di dân cũng góp phần làm gia tăng khoảng cách kinh tế - xã hội giữa nơi đi và nơi đến, giữa thành thị và nông thôn và giữa các vùng kinh tế-xã hội. Các kết quả của nghiên cứu trình bày trong bài viết góp phần gợi ý cho các chính sách phát triển ở Việt Nam, cần chú trọng hơn đến vấn đề di dân và đô thị hóa hiện nay để bảo đảm di dân và đô thị hóa đóng góp tốt nhất cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 06 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT6.20.Bien doi qmo_co cau di dan_dong bao dtoc thieu so.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.