Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60648
Title: Thực trạng thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý và một số đề nghị
Authors: Đào Thị Thanh Thủy
Keywords: Quản lý
Thi tuyển lãnh đạo
Lãnh đạo
Abstract: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu công cuộc đổi mới ở các ngành, các cấp luôn là vấn đề hết sức quan trọng. Gần đây, việc tổ chức thực hiện Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng" được quan tâm đặc biệt nhằm phát hiện, thu hút trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực. Tuy nhiên, quá trình triển khai đến các cũng chỉ ra những hạn chế cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung. Bài viết đề cập nội dung này và những vấn đề cần nghiên cứu, giải quyết để chủ trương thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý đạt được mục tiêu đề ra góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, uy tín và năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 07 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT7.20.Thuc trang thi tuyen chuc danh lanh dao_qly_de nghi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.