Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60741
Title: Về các hiện tượng tôn giáo mới ở vùng dân tộc thiểu số miền núi phía bắc nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn Khắc Đức
Keywords: Hiện tượng tôn giáo mới
Vùng dân tộc thiểu số
Miền núi
Phía Bắc
Dân tộc thiểu số
Abstract: Ở khu vực miền núi phía Bắc nước ta có rất nhiều dân tộc thiểu số, cùng với đó là nhiều loại hình tôn giáo, tín ngưỡng. Trong thời gian gần đây có rất nhiều hiện tượng tôn giáo mới xuất hiện và hoạt động ở khu vực này, như: Hiện tượng Giê Sùa, Hiện tượng Bà Cô Dợ, Hiện tượng Dương Văn Mình, Hiện tượng San sư khẹ tọ, Hội thánh Đức Chúa Trời... đã có tiềm ẩn các tín những tác động tiêu cực đến cuộc sống của đồng bào, gây phức tạp xã hội, nguy cơ gây mất ổn định an ninh trật tự ở khu vực. Do đó, cần thực hiện đồng bộ giải pháp như nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo...
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 8 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT8.20.Hien tuong ton giao_dtoc thieu so mien nui phia bac.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.