Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61105
Title: Kinh nghiệm quản lý nhà nước về kinh tế tập thể và gợi ý cho huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Authors: Đinh Trường Sơn, Lưu Thế Vinh
Keywords: Quản lý Nhà nước
Kinh tế tập thể
Cẩm Khê
Phú Thọ
Abstract: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đốì với kinh tế tập thể (KTTT) là một nhu cầu tất yếu nhằm từng bước nâng cao hiệu quả, vai trò của KTTT trong nền kinh tế. Bài viết nghiên cứu những kinh nghiệm trong quản lý KTTT ở một số địa phương, từ đó rút ra những bài học cho quá trình quản lý ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.
Issue Date: 2020-10
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB28.20.Quan ly NN_Kte tap the_Cam Khe_Phu Tho.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.