Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61109
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorNguyễn Thị Việt Anh-
dc.date.issued2020-10-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61109-
dc.description.abstractHiện nay, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yếu tố "sống còn" trong công tác quản lý nhà nước. Triển khai Chính phủ điện tử đã và đang là xu hướng tất yếu để nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Chính phủ, cũng như hiệu suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan công quyền và góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.-
dc.format.extent4 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Kinh tế và dự báovi
dc.subjectCông nghệ thông tinvi
dc.subjectKinh doanhvi
dc.subjectDoanh nghiệpvi
dc.subjectGiai đoạn 2021-2025vi
dc.titleĐẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh nhằm phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025vi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Kinh tế và dự báo số 28 tháng 10 năm 2020-
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.