Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61134
Title: Trải nghiệm khách hàng trong môi trường công nghệ số của ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Phùng Thị Thủy
Keywords: Khách hàng
Môi trường
Công nghệ số
Ngân hàng thương mại Việt Nam
Abstract: Bài viết đề cập đến khái niệm trải nghiệm của khách hàng trong môi trường công nghệ số của Ngân hàng thương mại; một số xu hướng thay đổi của khách hàng và việc tạo lập các yếu tố trong trải nghiệm khách hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam; một số đề xuất nhằm tăng cường trải nghiệm cho khách hàng.
Issue Date: 2020-10
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Ngân hàng số 20 tháng 10 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Ngân hàng
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • NH.20.20.Tnghiem khach hang trong mtruong cong nghe so_NHTM VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.