Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61237
Title: Pháp luật Cộng đồng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và việc thực hiện tại Việt Nam
Authors: Vũ Ngọc Dương
Keywords: Cộng đồng ASEAN
Phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia
ASEAN
Việt Nam
Abstract: Luận án nghiên cứu các quy định của ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia một cách hệ thống, làm rõ đặc điểm Pháp luật Cộng đồng ASEAN nói chung và Pháp luật Cộng đồng ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nói riêng. Pháp luật Cộng đồng ASEAN có những đặc thù khác biệt với pháp luật của các tổ chức quốc tế khác do ảnh hưởng của "Phương cách ASEAN" trong quá trình hoạt động, mà trong đó hệ thống "soft law" chiếm vai trò đặc biệt quan trọng. Luận án cũng góp phần làm rõ nội dung các quy định của Pháp luật Cộng đồng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia một cách đầy đủ, toàn diện.
Advisor: Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Toàn Thắng
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 204 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Luật Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
 • LATS VŨ NGỌC DƯƠNG.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,88 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom Tat TA V Dương.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 342,89 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm Tắt LA Dương.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 377,15 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Diem moi luan an.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 124,96 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thong tin diem moi TA Vu Ngoc Duong.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 93,74 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.