Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61253
Title: Các rủi ro của nền kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu trong bối cảnh đại dịch Covid-19
Authors: Nguyễn Đình Trung
Keywords: Kinh tế
Tài chính
Dịch Covid-19
Thị trường tài chính
Abstract: Bài viết đề cập các rủi ro của nền kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu trong bối cảnh đại dịch Covid-19
Issue Date: 2020-10
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Ngân hàng số 19 tháng 10 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Ngân hàng
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • NH.19.20.Kinh te_tai chinh toan cau_Covid19.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,77 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.