Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61291
Title: Dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Quốc hội
Keywords: Dự thảo nghị quyết
Chính sách đặc thù
Thành phố Hồ Chí Minh
Kỳ 04
Khóa XIV
Abstract: Dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh (Dự thảo trình Quốc hội thông qua) gồm 8 điều.
Issue Date: 2017-11
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang, pdf
Method: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 04 (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 24/11/2017)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.