Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/61391
Title: Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn trong dạ cỏ để ứng dụng chăn nuôi gia súc nhai lại và cung cấp cho quá trình lên men cồn từ bã mía
Authors: Võ Văn Song Toàn
Issue Date: 2016-03-30
Type: Luận án, luận văn
Extent: 26 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Cần Thơ
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • 26330.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.