Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61391
Title: Tác động của các sự kiện vĩ mô đến lợi suất trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Phan Trần Trung Dũng, Vũ Văn Đức
Keywords: Chứng khoán
Lợi suất
Thị trường chứng khoán
Việt Nam
Abstract: Bài viết nghiên cứu tác động của sự kiện vĩ mô đến lợi suất cũng như tính hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Issue Date: 2020-10
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Tài chính kỳ 2 số 10 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • TC2.10.20.Tac dong su kien vi mo_thi truong chung khoan VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.