Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/61506
Title: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây bảy lá một hoa - Paris polyphylla var. chinensis Franchet thu thập tại Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Duyên
Issue Date: 2017-06-30
Type: Luận án, luận văn
Extent: 27 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện KHCN - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • 29257.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.