Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61645
Title: Tác động của hiệp định thương mại Việt Nam - EU (EVFTA) đến thu ngân sách của Việt Nam: Cơ hội, thách thức và giải pháp
Authors: Mai Đình Lâm
Keywords: Kinh tế
Thương mại
Hiệp định thương mại
EVFTA
Thu ngân sách Nhà nước
Thuế quan
Abstract: Bài viết phân tích tác động 2 chiều của Hiệp định đến thu ngân sách nhà nước, từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm tận dụng cơ hội và hạn chế thách thức, đảm bảo nguồn thu bền vững trong quá trình thực thi hiệp định.
Issue Date: 2021-02
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Công thương tháng 02/2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.