Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61678
Title: Cử tri đoàn: Một chế định độc đáo theo hiến pháp Hoa Kỳ
Authors: Phạm Quang Huy
Keywords: Cử tri đoàn
Chế định
Hiến pháp Hoa Kỳ
Hiến pháp
Abstract: Bài viết phân tích khái niệm "cử tri đoàn lí giải nguồn gốc và lí do hình thành chế định này theo Hiến pháp Hoa Kỳ. Trong hệ thống cử tri đoàn độc đáo "kiểu Mỹ" khi một ứng viên Tổng thống thắng phiếu phổ thông vẫn có thể thua khi không đủ 270/538 phiếu cử tri đoàn toàn quốc. Việt Nam có thế cân nhắc khối cử tri vận dụng có chọn lọc chế định này đối với những vùng sâu, vùng xa, miền núi và đặc thù (dân tộc ít người) nếu xét thấy cần thiết và vào thời điểm thích hợp. Ví dụ, đối với những khu vực bỏ phiếu đặc thù, 300 cử tri được đại diện bởi 01 cừ tri đoàn.
Issue Date: 2019-02
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật học số 2 năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • LH2.19.Cu tri doan_doc dao_HPhap Hoa Ky.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.