Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61705
Title: Một số vấn đề lí luận về chủ nghĩa Hiến pháp
Authors: Vũ Công Giao, Nguyễn Minh Tâm
Keywords: Hiến pháp
Chủ nghĩa Hiến pháp
Abstract: Cùng với khái niệm pháp quyền (Rule of Law), chủ nghĩa hiến pháp là khái niệm được nhập vào Việt Nam từ những năm đầu của thế kỉ XX. Tuy nhiên, nếu như pháp quyền được nghiên cứu và bàn luận sôi nổi thì chủ nghĩa hiến pháp vẫn còn là chủ đề khá xa lạ trong đời sống học thuật ở Việt Nam hiện nay. Bài viết phân tích một số vấn đề lí luận cơ bản về chủ nghĩa hiến pháp, gợi mở những nhận thức rõ ràng và toàn diện hơn về phạm trù này ở Việt Nam. Theo các tác giả, chủ nghĩa hiến pháp có mối liên hệ mật thiết với pháp quyền và các lí thuyết hiện đại khác về nhà nước, vì vậy, việc nghiên cứu và vận dụng các nguyên lí của chủ nghĩa hiến pháp có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2019-08
Type: Bài trích
Extent: 15 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật học số 8 năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • LH8.19.Ly luan_Hien phap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 30,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.